Konsultacje publiczne w sprawie projektu Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego

Uprzejmie zawiadamiamy, że przeprowadzamy konsultacje publiczne w sprawie projektu Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego opublikowanego poniżej.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 19.10.2022 r.
  • Termin zakończenia konsultacji: 26.10.2022 r. godz. 13.00

Termin należy traktować jako termin instrukcyjny, jednak jego zakreślenie umożliwi sprawne procedowanie projektu Regulaminu.

Do konsultacji zapraszamy radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz wszystkie inne osoby zainteresowane projektem Regulaminu.

Uwagi dotyczące projektu należy wnosić w formie elektronicznej na adres kirp@kirp.pl .

Uwagi anonimowe lub nieodnoszące się do projektu Regulaminu nie będą rozpatrywane.

  projekt RWZRP-1  

Załączniki do pobrania

Zobacz także