Posiedzenie Prezydium KRRP

Prezydium KRRP na posiedzeniu w dniu 25 lutego br. przyjęło projekty przedłożeń kierowanych na marcowe posiedzenie plenarne Rady. Wśród nich są również projekt budżetu KRRP na 2016 r. oraz plany pracy poszczególnych wyodrębnionych agend krajowych samorządu tj. Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, Centrum Szkolenia Ustawicznego, Centrum Edukacji Prawnej i Centrum Mediacji Gospodarczej. Projekty te będą rozpoznawane przez Krajową Radę na posiedzeniu w dniach 11-12 marca.

Prezydium rozpatrzyło też skierowane do Krajowej Rady odwołania radców prawnych od podjętej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie w dniu 11 lutego br. uchwały o ponownym przeprowadzeniu wyborczych zebrań rejonowych. Uchwała Prezydium KRRP w tej sprawie publikowana jest w Bibliotece Prawa Samorządowego: http://www.bibliotekakirp.pl/items/show/521

Zobacz także