Stanowisko OBSiL dotyczące projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej

Stanowisko OBSiL- 22.02.2016

Zobacz także