Posiedzenie Prezydium KRRP i wideospotkanie z Dziekanami Rad OIRP

Organizacja kolejnych szkoleń dla radców prawnych i zajęć e-learningowych dla aplikantów radcowskich, seminarium z cyklu TRADATA 2, a także finał Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich w 2023 r. to jedynie niektóre tematy poruszone podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Spotkanie odbyło się 7 lutego w siedzibie KRRP.

Posiedzenie Prezydium KRRP rozpoczął Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, przedstawiając najważniejsze sprawy bieżące. Następnie Wiceprezes KRRP Aleksandra Gibuła przedstawiła projekty uchwał dotyczących spraw osobowych.

Podczas spotkania podjęto uchwały dotyczące organizacji szkoleń e-learningowych dla radców prawnych oraz dla aplikantów radowskich, a także wskazania przedstawiciela Krajowej Rady Radców Prawnych do składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Opolu.

Kolejnym punktem w porządku obrad, zreferowanym przez Sekretarz KRRP Agnieszkę Gajewską-Zabój, było przyznanie honorowego patronatu Krajowej Rady Radców Prawnych Konferencji Podatkowej, która odbędzie się dnia 27 lutego w formie zdalnej. Następnie Wiceprezes KRRP Michał Korwek przedstawił projekt uchwały w sprawie organizacji seminarium z cyklu TRADATA 2, które odbędzie się 17 lutego 2023 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Podczas spotkania Prezydium podjęło również uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i Uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania.

Posiedzenie było także okazją do dyskusji na temat organizacji finału tegorocznej edycji Turnieju Negocjacyjnego dla aplikantów radcowskich, organizowanego przez Komisję Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR) KRRP. Data ostatniego etapu turnieju zostanie ogłoszona na Stronie Turnieju do 28 lutego 2023 r. na co najmniej 10 dni przed datą Finału Turnieju.

7 lutego odbyło się również wideospotkanie Prezydium KRRP z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, podczas którego między innymi omawiano kwestie, jakie winny być przedmiotem szczegółowych analiz podczas spotkania Sekretarzy, Skarbników i osób odpowiedzialnych za wykonywanie zawodu w Okręgowych Izbach Radców Prawnych w dniach 16 – 18 lutego w Białymstoku. Dyskutowano również o kosztach postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez samorząd radców prawnych.

Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój poinformowała również o etapie prac nad elektroniczną legitymacją radcy prawnego, która będzie dostępna w aplikacji mObywatel. Uruchomienie usługi wymaga połączenia między serwisem STSRP (System Teleinformatyczny Samorządu Radców Prawnych) a serwisem Centralnego Ośrodka Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konieczna będzie również współpraca w tym zakresie Okręgowych Izb Radców Prawnych – powiedziała Sekretarz KRRP.

Zobacz także