Posiedzenie Prezydium KRRP

21 października 2015 r. odbyło się XXV posiedzenie Prezydium KRRP IX kadencji, na którym w szczególności omawiano kwestie porządku obrad grudniowego posiedzenia KRRP oraz stanu przygotowań po stronie samorządu radców prawnych do wdrożenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
Prezydium KRRP podjęło ponadto uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli samorządu radców prawnych do składu komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu radcowskiego w latach 2016-2017 oraz w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnych II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Zobacz także