W dniach 15-16 października 2015 r. w Zamościu odbyło się spotkanie konsultacyjne członków Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych. Spotkanie poświęcone było omówieniu harmonogramu działań na szczeblu krajowym w zakresie funkcjonowania systemu teleinformatycznego KRRP i jego zgodności z wymogami Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1311) oraz  wdrożeniu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, a także omówieniu wyników tegorocznego egzaminu na aplikację radcowską. 15 października odbyło się ponadto uroczyste podsumowanie akcji Niebieski Parasol.