Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

r.pr. Anny Popowicz

członka Krajowej Rady Radców Prawnych II i III kadencji (1987-1995), Sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych II kadencji (1987-1991), członka Rady OIRP w Warszawie II kadencji (1987-1991), osoby zaangażowanej w budowanie i rozwój samorządu radców prawnych od początku jego istnienia, zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgowym.
W latach 1983-1991 była współpracownikiem zespołu Ośrodka Badawczego Radców Prawnych ds. opracowania zasad etyki zawodowej, a od 1995 roku do 1999 roku kierownikiem tegoż Ośrodka. Szczególnie zasłużona przy tworzeniu pierwszego zbioru zasad etyki radcy prawnego.
Cześć Jej pamięci…

Zobacz także