Przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych na Pol’and’Rock Festival

W tym roku, po raz pierwszy, przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych wezmą udział w festiwalu Pol’and’Rock. 28. edycja tej imprezy odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku. KIRP reprezentować będą członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego oraz radcowie prawni koordynujący pomoc prawną na granicy polsko-ukraińskiej. Wspólnie z radcami z OIRP w Poznaniu, którzy od lat z powodzeniem uczestniczą w festiwalu, przeprowadzą m.in. warsztaty i konkursy poświęcone tematyce prawnej oraz społecznej, konkursy wiedzy o prawie oraz akcję informacyjną poświęconą zawodowi radcy prawnego i wyszukiwarce szukajradcy.pl.

Pol’and’Rock Festival już dawno przestał być wyłącznie imprezą muzyczną. Jego bardzo ważnym elementem jest Akademia Sztuk Przepięknych, w ramach której uczestnicy festiwalu spotykają się ze znanymi postaciami świata sztuki, mediów i życia publicznego. Z roku na rok spotkania gromadzą coraz większą rzeszę słuchaczy – w tym roku ich liczba może sięgnąć nawet kilku tysięcy. W namiocie radców prawnych zostaną zorganizowane warsztaty poświęcone ważnym tematom prawnym i społecznym, dotykającym wszystkich obywateli. Zagadnienia będą prezentowane w sposób możliwie nieskomplikowany, z humorem, ale bez pomijania solidnych treści merytorycznych. Celem, oprócz krzewienia kultury prawnej i popularyzacji zawodu radcy pranego, jest inspirowanie do debaty na istotne, dotykające każdego z nas tematy oraz budowanie świadomości obywatelskiej.

Warsztaty planowane w namiocie radców prawnych:

  • „Nietrafione zakupy w internecie”
  • „Jak wyjść z uzależnienia”
  • „Legalne i nielegalne użycie”
  • „Demokratyczne państwo prawne czy państwo bezprawia”
  • „Gdy armia wzywa”
  • „Jak założyć działalność gospodarczą, prowadzić biznes i upaść zgodnie z prawem”
  • „Broń się!”
  • „Prawo wojny, wojna z bezprawiem”
  • „Nie hejtuj w sieci”
  • „Dlaczego tu nie ma kobiet?”

Oprócz warsztatów, radcowie prawni będą udzielali porad w ramach bezpłatnej poradni prawnej, przeprowadzą konkurs „Traf w organy” poświęcony sprawom ustrojowym RP oraz wielki konkurs o prawie „Koło tortury”. Dla dzieci zostaną zorganizowane zajęcia w formie warsztatów z użyciem klocków LEGO, pod hasłem „Budujemy państwo prawa”.

W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem „Wojnie nie”, nie zabraknie zatem tematów związanych z pomocą, jakiej samorząd radców prawnych udziela uchodźcom i osobom ich wspierającym w związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Dzięki działaniom zaplanowanym w ramach w ramach festiwalowej Akademii Sztuk Przepięknych przedstawiciele samorządu radcowskiego będą blisko ludzi, krzewiąc kulturę prawną i popularyzując zawód radcy prawnego.

Krajową Izbę Radców Prawnych reprezentować będą na Pol’and’Rock Festival członkowie Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP: Bartosz Opaliński (Przewodniczący Komisji), Piotr Kamiński, Lilianna Chmiel-Nowacka, Diana Świątkowska, Krzysztof Jóźwiak, Robert Staszewski i Michał Pankiewicz (reprezentujący jednocześnie OIRP w Poznaniu), a także radcowie prawni koordynujący z ramienia KIRP pomoc prawną na granicy polsko-ukraińskiej – Magdalena Bartosiewicz i Patrycja Mickiewicz.

 

 

 

 

Zobacz także