Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 1 grudnia 2019 r. zmarła nasza Koleżanka z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, radca prawny Danuta Kordonowska-Głowa, która pełniła funkcję Rzecznika Funduszu Seniora od 2008 r. OIRP w Szczecinie.

Koleżanka Danuta Kordonowska-Głowa została wpisana na listę radców prawnych w 1982 r. Od ponad 30 lat świadczyła usługi pro bono w „Caritas” przy parafii M.B.J. w Szczecinie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

Nieustannie zaangażowana była w niesienie pomocy potrzebującym, jej działalność pozazawodowa związana była przede wszystkim z pasją społecznikowską. Niesienie pomocy osobom potrzebującym i wykluczonym zawsze było Jej bliskie. Od wielu lat angażowała się jako wolontariusz w Domach Pomocy Społecznej, Domu Samotnej Matki, a także była współzałożycielką Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie.

Koleżanka Danuta Kordonowska-Głowa została Laureatką honorowego tytułu Kryształowe Serce Radcy Prawnego, organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych za działalność dobroczynną, jako że Jej działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących, ubogich i niezaradnych życiowo jest powszechnie znana w środowisku radców.

W 1995 roku została odznaczona Srebrną Odznaką „Zasłużony dla samorządu radców prawnych”, natomiast w 2002 roku odznaczona została przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Prezydium KRRP z okazji 20 rocznicy powstania Samorządu Radców Prawnych przyznało Jej Medal XX-lecia Samorządu Radców Prawnych.

W latach 1991-1995 była członkiem Rady OIRP w Szczecinie, a w latach 1995-2007 Skarbnikiem Rady OIRP w Szczecinie. W 2012 roku otrzymała medal pamiątkowy XXX-lecia samorządu zawodowego radców prawnych.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci…

 Mieczysław Humka
Przewodniczący
Kapituły Funduszu Seniora

Zobacz także