Sekretarz KRRP na jubileuszu 30-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego

R.pr. Elwira Szurmińska-Kamińska, Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych, na zaproszenie Prezesa i Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wzięła udział w gali jubileuszu 30-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego. Uroczystość odbyła się 7 grudnia w Warszawie. 

Korzystając z tej okazji, Sekretarz KRRP złożyła na ręce Prezesa NRL serdeczne życzenia kierowane ku wszystkim lekarzom, życzenia dobrej pracy i rozwoju zawodowego. – Niezwykle istotne jest – mówiła Elwira Szurmińska-Kamińska – by szacunek dla lekarzy i personelu medycznego nie był okazywany tylko z okazji tego typu wydarzeń, a stał się immanentną częścią kultury polskiego społeczeństwa, polskich elit. To ważne, by lekarze zawsze czuli wsparcie dla swych działań.

Podczas gali Sekretarz KRRP wyraziła  nadzieję, że codzienny wkład tysięcy lekarzy w rozwój Polski będzie wreszcie należycie doceniany, zaś społeczność lekarska już nigdy nie stanie się obiektem sterowanych kampanii nienawiści.

Zobacz także