Premiera dwóch pierwszych szkoleń na platformie e-KIRP – 12 stycznia 2023 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP zaprasza radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb na cykl szkoleń z e-KIRP organizowanych w 2023 r. w każdy czwartek (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy). Premiera dwóch pierwszych szkoleń online odbędzie się w czwartek 12 stycznia 2023 r.

W programie są:

1. Postępowanie cywilne – postępowanie przed sądem pierwszej instancji – stan obecny i planowane zmiany. Prowadzący: SSO Grzegorz Karaś. Start: godz. 17.00.

2. Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji KPC (omówienie problemów występujących w praktyce oraz orzecznictwa SN). Prowadząca: SR Monika Biała. Start: godz. 19.00.

Zachęcamy do śledzenia informacji o udostępnianych szkoleniach na stronie www.kirp.pl oraz poprzez zalogowanie się na platformie www.e-KIRP.pl w zakładce Szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w serwisie dostępne są na: https://e-kirp.pl/instrukcje/.

Szkolenia będą rejestrowane. Obecnie zapraszamy do korzystania z dostępnej na platformie e-KIRP oferty, obejmującej przeprowadzone szkolenia online oraz szkolenia dotyczące umiejętności miękkich.

Przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

 

Zobacz także