Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie koniecznych zmian dotyczących przepisów covidowych

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotował stanowisko w sprawie koniecznych zmian w sferze regulacji postępowania cywilnego i procesu karnego, wprowadzonych w czasie pandemii COVID-19. Stanowisko zostało wysłane do Ministerstwa Sprawiedliwości i szefa resortu, Zbigniewa Ziobry.

W ocenie Ośrodka część z wprowadzonych regulacji powinna zostać uchylona jako osłabiająca gwarancję prawa do sądu, jak również gwarancję prawa do obrony. Jednak niektóre z wprowadzonych w okresie pandemii rozwiązań sprawdziły się, w związku z czym uzasadnione jest ich włączenie na stałe do porządku prawnego.

W obszarze postępowania cywilnego proponowane zmiany dotyczą uchylenia regulacji szczególnych, odnoszących się do właściwości sądu i delegowania sędziów, składów orzekających czy posiedzeń niejawnych. Zaproponowano również włączenie instytucji posiedzeń zdalnych (z niezbędnymi modyfikacjami) do ogólnych regulacji o posiedzeniach w kodeksie postępowania cywilnego. Pozostawiona powinna zostać ponadto w niezbędnym zakresie możliwość dokonywania doręczeń elektronicznych zawodowym pełnomocnikom, przy czym konkretne propozycje co do ewentualnego brzmienia przepisów wymagają dalszych prac, w których udział Ośrodek zadeklarował.

W obszarze postępowania karnego proponowane zmiany również dotyczą uchylenia wyjątkowych regulacji dotyczących właściwości sądu i delegowania sędziów oraz składów orzekających, a ponadto uchylenia regulacji przewidujących spoczywanie biegu terminów przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary. Zaproponowano również wprowadzenie niezbędnych zmian w zakresie zdalnego procedowania, zarówno co do zdalnej rozprawy jak i posiedzenia aresztowego ze zdalnym udziałem podejrzanego oraz zmiany w zakresie środków przymusu.

Pełne stanowisko do pobrania w załączniku.

Zobacz także