Premiera nowych szkoleń na platformie e-KIRP – harmonogram na lipiec i sierpień

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP zaprasza radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb na cykl szkoleń z e-KIRP organizowanych w 2023 r. w każdy czwartek (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy). Przedstawiamy harmonogram szkoleń na lipiec i sierpień. Uwaga! Nowe premiery szkoleń będą publikowane przez cały okres wakacyjny.

6 lipca 2023 r.

godz. 17.00 Od pozwu do wyroku – postępowanie przed sądem pierwszej instancji po zmianach KPC z 9 marca 2023 r. – SSO Grzegorz Karaś
godz. 19.00 Orzeczenia i postępowania odwoławcze po zmianach KPC z 9 marca 2023 r. – SSO Grzegorz Karaś

13 lipca 2023 r.

godz. 17.00 Środki zabezpieczające cz. 1 – SSN Dariusz Świecki
godz. 19.00 Środki zabezpieczające cz. 2 – SSN Dariusz Świecki

20 lipca 2023 r.

godz. 17.00 Przebieg postępowania upadłościowego – omówienie procedury upadłościowej – r. pr. Piotr Hanaj
godz. 19.00 Skuteczne dowodzenie przez profesjonalnego pełnomocnika w procesie cywilnym – SSR Monika Biała

27 lipca 2023 r.

godz. 17.00 Reforma planowania przestrzennego – omówienie planowanych zmian – dr Martyna Sługocka
godz. 19.00 Postępowanie uproszczone, upominawcze i nakazowe – odrębności w stosunku do ogólnych przepisów o procesie w ujęciu praktycznym – SSR Paweł Mroczkowski

3 sierpnia 2023 r.

godz. 17.00 Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wybrane problemy prawnofinansowe – dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK
godz. 19.00 Przymusowe ustanowienie służebności przesyłu przez sąd – r. pr. Piotr Zamroch

10 sierpnia 2023 r.

godz. 17.00 Możliwość wzruszenia decyzji administracyjnych w nadzwyczajnych trybach postępowania – dr Martyna Sługocka
godz. 19.00 Bezpieczeństwo informatyczne w praktyce radcy prawnego – zagrożenia i metody zabezpieczeń – Sławomir Staciwa

24 sierpnia 2023 r.

godz. 17.00 Ochrona dóbr osobistych a współczesne media – dr Michał Krok
godz. 19.00 Obrońca w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK

31 sierpnia 2023 r.

godz. 17.00 Wniosek wszczynający postępowanie nieprocesowe – najczęstsze błędy – SSR Paweł Mroczkowski
godz. 19.00 Procedura budowy domów jednorodzinnych do 70mkw – zagadnienia problemowe – dr Martyna Sługocka

Aby wziąć udział w szkoleniu, każdy uczestnik musi posiadać aktywne konto na platformie e-KIRP.

Szkolenia nie wymagają rejestracji. Po wejściu na platformę, w KOKPICIE, należy odszukać moduł MI – wykłady na dziś, następnie „kliknąć” na wybrane szkolenie.

Zachęcamy do śledzenia informacji o udostępnianych szkoleniach na stronie www.kirp.pl oraz poprzez zalogowanie się na platformie www.e-KIRP.pl w zakładce Szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w serwisie dostępne są na: https://e-kirp.pl/instrukcje/.

Zapraszamy do korzystania z dostępnej na platformie e-KIRP oferty, obejmującej przeprowadzone szkolenia online oraz szkolenia dotyczące umiejętności miękkich.

Przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem na platformę e-KIRP.pl, prosimy o kontakt:

– mailowo: szkolenia@kirp.pl

– telefonicznie: 667 141 716

Zobacz także