TRALIM 3 – seminaria dotyczące prawa migracyjnego w Agrigento i Limassol

Do 28 lipca 2023 r. radcowie prawni mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w wydarzeniach w projekcie TRALIM 3 dotyczącym prawa migracyjnego. Seminaria odbędą się 25 września 2023 r. w Agrigento na Sycylii (wyjazd będzie połączony z krótkim wyjazdem studyjnym na Lampedusę w dniach 27-28 września) oraz 29 września 2023 r. w Limassol. Aby wziąć w nich udział należy przesłać zgłoszenie zawierające list motywacyjny w języku angielskim. Do udziału w każdym seminarium zostanie wybrana jedna osoba.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres komisjazagraniczna@kirp.pl. Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Uwaga! Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie w treści maila, którego seminarium dotyczy zgłoszenie.

Oba seminaria będą miały różne programy. Wydarzenie w Agrigento/Lampedusie (25 września seminarium w Agrigento, 26 września podróż statkiem na Lampedusę oraz 27-28 września krótka wizyta studyjna na tej wyspie) koncentrować się będzie na ogólnie rozumianym prawie migracyjnym i azylowym, natomiast w ramach seminarium w Limassol (29 września) uczestnicy zgłębiać będą regulacje prawne w kontekście uchodźców i migrantów z grup w sposób szczególnie narażonych na dyskryminację.

Uczestnikom, którzy wezmą udział w seminariach przysługuje prawo do dodatku na podróż, który jest ustalany przez Komisję Europejską, w celu pokrycia kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca przeznaczenia i z powrotem. Podstawą do obliczenia wysokości dodatku na podróż jest odległość liniowa pomiędzy miejscem zatrudnienia a miejscem docelowym osoby podróżującej. Aby dokonać tych obliczeń, uczestnicy powinni sięgnąć po kalkulator odległości Komisji Europejskiej, który można znaleźć na stronie: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/calculate-unit-costs-eligible-travel-costs_en. Ważne! Ceny podane na stronie KE dotyczą podróży w obie strony. W przypadku seminarium w Agrigento, z uwagi na jego połączenie z krótką wizytą studyjną na Lampedusie przysługiwać będzie dodatkowa kwota 52 euro na pokrycie kosztów podróży między miejscem odbycia seminarium a Lampedusą.

Dieta pobytowa dla uczestników wydarzenia w Limassol będzie wynosić 150 EUR x 2 dni = 300 EUR. Jest to kwota przeznaczona na nocleg, wyżywienie i transport lokalny.

Dieta pobytowa dla uczestników wydarzenia w Agrigento/na Lampedusie wyniesie 50 EUR x 2 dni w Agrigento + 3 dni na Lampedusie = 250 EUR. Jest to kwota przeznaczona na wyżywienie i transport lokalny. W zamian za niższą dietę organizatorzy rezerwują i opłacają hotele na miejscu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w seminariach mija 28 lipca 2023 r. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w spotkaniu jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Seminaria oraz krótka wizyta studyjna są kolejnymi z cyklu wydarzeń w ramach projektu TRALIM 3 (https://elf-fae.eu/tralim/), organizowanego przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowanego ze środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej.

Zobacz także