Premiera nowych szkoleń na platformie e-KIRP – harmonogram na luty

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP zaprasza radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb na cykl szkoleń z e-KIRP organizowanych w 2023 r. w każdy czwartek (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy). Przedstawiamy harmonogram szkoleń na luty.

2.02.2023 r.
Godz. 17.00 – Praktyczne problemy dotyczące doręczeń w procedurze cywilnej oraz ustawa o doręczeniach elektronicznych. Prowadząca – SSR Monika Biała.

Godz. 19.00 – Dochodzenie i egzekucja roszczeń transgranicznych. Prowadząca – SSR Marta Knotz.

9.02.2023 r.
Godz. 17.00 – Sądowy podział majątku wspólnego – problemy praktyczne. Prowadzący – SSO Grzegorz Karaś.

Godz. 19.00 – Praktyczne zagadnienia dochodzenia roszczeń z kar umownych. Prowadzący – SSR Zbigniew Miczek.

16.02.2023 r.
Godz. 17.00 – Pisemne zeznania świadka w postępowaniu cywilnym. Prowadzący – dr hab. Piotr Rylski, prof. UW.

Godz. 19.00 – Nadużycie prawa procesowego cywilnego. Prowadzący – dr hab. Piotr Rylski, prof. UW.

23.02.2023 r.
Godz. 17.00 – Upadłość konsumencka – przesłanki, przebieg postępowania, aspekty praktyczne. Prowadzący – r.pr. Piotr Hanaj.

Godz. 19.00 – Tajemnica radcowska a tajemnica obrończa i gwarancje ich ochrony w warunkach karnoprocesowych. Prowadzący – dr hab. prof. Jarosław Zagrodnik.

Za każde szkolenie uczestnik może otrzymać 4 punkty liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, każdy uczestnik musi posiadać aktywne konto na platformie e-KIRP.

Szkolenia nie wymagają rejestracji. Po wejściu na platformę należy wybrać moduł KIRP Online, następnie KIRP – wykłady online i kliknąć na wybrane szkolenie.

Zachęcamy do śledzenia informacji o udostępnianych szkoleniach na stronie www.kirp.pl oraz poprzez zalogowanie się na platformie www.e-KIRP.pl w zakładce Szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w serwisie dostępne są na: https://e-kirp.pl/instrukcje/.

Zapraszamy do korzystania z dostępnej na platformie e-KIRP oferty, obejmującej przeprowadzone szkolenia online oraz szkolenia dotyczące umiejętności miękkich.

Przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem na platformę e-KIRP.pl, prosimy o kontakt:

– mailowo: szkolenia@kirp.pl

– telefonicznie: 667 141 716

Zobacz także