Platforma ubezpieczeniowa Willis Towers Watson dla radców prawnych

Broker ubezpieczeniowy Willis Towers Watson przygotował specjalną platformę internetową, dzięki której każdy radca prawny może:

  1. zapoznać się ze szczegółami nowej umowy generalnej w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026, zawartej 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA TU S.A.,
  2. pobrać certyfikat obowiązkowego ubezpieczenia OC (są dostępne 24/7),
  3. samodzielnie złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego na podstawie umowy generalnej, np. ubezpieczenia nadwyżkowego dla radcy prawnego czy ubezpieczenia kancelarii prawnej,
  4. zgłosić szkodę z obowiązkowego ubezpieczenia OC radcy prawnego.

Aby skorzystać z platformy ubezpieczeniowej WTW, należy zalogować się najpierw na e-kirp.pl: https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/ i wejść w zakładkę Ubezpieczenie. Dla radców prawnych z OIRP Warszawa platforma ubezpieczeniowa dostępna jest po zalogowaniu do Extranetu, również w zakładce Ubezpieczenia.

Zobacz także