Premiera nowych szkoleń na platformie e-KIRP; harmonogram na październik

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP zaprasza radców prawnych ze wszystkich Okręgowych Izb na cykl szkoleń z e-KIRP organizowanych w 2023 r. w każdy czwartek (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy). Premiera dwóch nowych szkoleń online odbędzie się 5 października 2023 r. Ponadto dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich Komisja ADR przygotowała cykl szkoleń e-learningowych dostępnych po zalogowaniu do platformy szkoleniowej e-KIRP, które będą ukazywały się sukcesywnie w każdy wtorek października o godzinie 12.00.

W programie są:

godz. 17.00 Pokrzywdzony. Jego prawa i obowiązki w procesie karnym – dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik
godz. 19.00 Regulacje dotyczące gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej – r. pr. Iwo Fisz

W najbliższym czasie realizowane będą poniższe tematy:

10 października 2023 r.

godz. 12.00 Rozwój mediatora – dr Ewa Kosowska-Korniak

12 października 2023 r.

godz. 17.00 Doręczenia w procedurze cywilnej po ostatnich zmianach KPC – problemy praktyczne – SSR Monika Biała
godz. 19.00 Zbrodnia Vat-owska – złożona kwalifikacja prawna i koncepcje obrony – dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik

17 października 2023 r.

godz. 12.00 Mediacje w postępowaniu administracyjnym cz. 1 – dr hab. prof. UWr Magdalena Tabernacka

19 października 2023 r.

godz. 17.00 Czynny żal w prawie karnym skarbowym i jego karnoprocesowe konsekwencje – dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik
godz. 19.00 Oswoić nieznane. Wybrane aspekty regulacyjne Sztucznej Inteligencji – dr Damian Flisak

24 października 2023 r.

godz. 12.00 Mediacje w postępowaniu administracyjnym cz. 2 – dr hab. prof. UWr Magdalena Tabernacka

26 października 2023 r.

godz. 17.00 Proces likwidacji szkód z UG dla radców prawnych, Błąd zawodowy radcy prawnego a odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela, OPISZ roszczenia dla radców prawnych – Agnieszka Skrzypczak, Rafał Łagowski, Jerzy Szymańczak
godz. 19.00 Nowy pozasądowy model kompensacji szkód medycznych (Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych) – r. pr. Tomasz Młynarski

31 października 2023 r.

godz. 12.00 Mediacja w sporach dotyczących zamówień publicznych– r.pr. Maciej Bobrowicz; r.pr. Katarzyna Ronikier-Dolańska; Mariusz Hałdyj – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; Luiza Modzelewska – Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

Za każde szkolenie uczestnik może otrzymać 4 punkty liczone do obowiązku doskonalenia zawodowego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, każdy uczestnik musi posiadać aktywne konto na platformie e-KIRP.

Szkolenia nie wymagają rejestracji. Po wejściu na platformę, w KOKPICIE, należy odszukać moduł Nadchodzące wydarzenia, następnie „kliknąć” na wybrane szkolenie.

Zachęcamy do śledzenia informacji o udostępnianych szkoleniach na stronie www.kirp.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji w serwisie dostępne są na: https://e-kirp.pl/instrukcje/

Zapraszamy do korzystania z dostępnej na platformie e-KIRP oferty, obejmującej przeprowadzone szkolenia online oraz szkolenia dotyczące umiejętności miękkich.

Przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

  • Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia 2024 r.
  • Wniosek w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lub zmniejszenia jego wymiaru powinien zostać złożony do 31 grudnia 2023 r. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem na platformę e-KIRP.pl, prosimy o kontakt:

– mailowo: szkolenia@kirp.pl

– telefonicznie: 667 141 716

Zobacz także