Prezes KRRP z wizytą u najstarszego radcy prawnego w Polsce

Z okazji obchodów 40-lecia samorządu radców prawnych Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik odwiedził najstarszego radcę prawnego w Polsce, mec. Władysława Siemaszko. Podczas spotkania, które odbyło się 19 października Mecenas odebrał z rąk Prezesa pamiątkowy medal.

– Jestem bardzo wdzięczny, że mieliśmy szansę się spotkać i mogę poznać pana osobiście – zaznaczył Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, wręczając mec. Siemaszko medal z okazji 40-lecia samorządu.

Spotkanie Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych z mec. Władysławem Siemaszko było również okazją do wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji związanej z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

– Nastąpił duży postęp techniczny, ale również duże zmiany w zawodzie radcy prawnego. Dlatego teraz osoby wykonujące ten zawód muszą mieć ogromną wiedzę i nieustannie ją aktualizować – powiedział podczas spotkania mec. Siemaszko.

Mecenas Siemaszko urodził się w1919 r. w Brazylii, w miejscowości Kurytyba, w rodzinie działacza polonijnego. Od 1924 r. mieszkał na Wołyniu. Od września 1939 r. był członkiem polskiej organizacji niepodległościowej Służba Zwycięstwu Polski (od listopada – Związek Walki Zbrojnej). Od grudnia 1943 r. do lipca 1944 r. pełnił służbę w 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, biorąc udział w walkach na Wołyniu. Po wyzwoleniu osiedlił się w Bielsko-Białej. W 1964 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1966 r. złożył egzamin radcowski. W tamtym czasie należał do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, zaś od 1979 r., po przejściu na emeryturę i przeprowadzce do Warszawy, należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Mec. Władysław Siemaszko w 2019 r. został odznaczony Orderem Orła Białego.

 

 

Zobacz także