Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych o informatyzacji samorządu i realizacji zadań w obszarze NPP

Na wideospotkaniu Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 29 czerwca 2023 r. omówiono m.in. stan budowy systemu informatycznego KIRP oraz raport Ministerstwa Sprawiedliwości na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za 2022 rok.

Wdrażany jest jeden ze strategicznych projektów informatycznych samorządu – Centralny System Obsługi Radców Prawnych. CSORP ma zawierać w sobie moduły nie tylko umożliwiające izbom prowadzenie ewidencji radców prawnych i aplikantów, lecz także prowadzenie aplikacji, repertorium spraw dyscyplinarnych, spraw z urzędu i doskonalenia zawodowego. CSORP będzie w stanie zastąpić wszystkie dotychczas używane w okręgowych izbach systemy informatyczne.

CSORP osiągnie swoją pełną funkcjonalność w 2025 roku, jednak już teraz w jego ramach, udoskonalany jest system EWNAR, przeznaczony do wsparcia Okręgowych Izb Radców Prawnych i aplikantów radcowskich w całym procesie rekrutacyjnym.

Kolejnym ważnym punktem wideospotkania Prezydium KRRP było omówienie oceny wykonywanych zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej za 2022 rok., przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Resort w rekomendacjach do oceny postuluje zwiększenie środków na realizację zadania. „Należy podkreślić, że od przeszło 5 lat kwota bazowa będącą podstawą obliczania dotacji dla poszczególnych powiatów pozostaje na tym samym poziomie niezależnie od sytuacji społeczno-gospodarczej. Ma to bezpośredni wpływ na rezygnację z usług przez najbardziej doświadczonych wykonawców” – można przeczytać w dokumencie.

Ponadto na wideospotkaniu Prezydium KRRP omówiono m.in. kwestie związane ze zintensyfikowaniem prac Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP nad projektami ustaw zaprezentowanych na III Kongresie Prawników Polskich 24 czerwca w Gdańsku. Omówiono także zagadnienia związane z kontynuacją publikacji na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych stanowisk Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu KRRP, będących dla radców prawnych istotnymi wskazaniami dotyczącymi wykonywania zawodu.

Zobacz także