Próbny egzamin radcowski w 2024 r.

Krajowa Rada Radców Prawnych już po raz trzeci zaprasza aplikantów radcowskich do udziału w próbnym egzaminie radcowskim. We wcześniejszych latach projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem przez aplikantów i tym samym potwierdził jego istotną rolę w procesie przygotowawczym przed egzaminem zawodowym.

Próbny egzamin daje aplikantom możliwość sprawdzenia stanu ich przygotowań do egzaminu zawodowego, zaznajomienie z jego charakterystyczną formą, a także sprawdzenie się w warunkach możliwie bliskich egzaminowi, w szczególności biorąc pod uwagę poziom trudności zadań oraz czas potrzebny na rozwiązanie zadania. Do udziału w próbnym egzaminie radcowskim uprawnieni są wyłącznie aplikanci, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2023 roku.

Egzamin próbny, obejmujący pięć części pisemnych, odbędzie się w dniach:

  • 1 marca 2024 r. – zadanie z prawa karnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min),
  • 4 marca 2024 r. – zadanie z prawa cywilnego lub rodzinnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min),
  • 5 marca 2024 r. – zadanie z prawa gospodarczego (godz. 10.00, czas trwania 360 min),
  • 6 marca 2024 r. – zadanie z prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (godz. 10.00, czas trwania 480 min).

Próbny egzamin odbędzie się na platformie szkoleniowej e-KIRP (www.e-kirp.pl). Aby uzyskać dostęp do platformy należy dokonać rejestracji konta wypełniając formularz rejestracyjny https://e-kirp.pl/zarejestruj-sie/ a następnie zalogować się do serwisu.

Rejestracja aplikantów na poszczególne części egzaminu obędzie się za pośrednictwem platformy.  Rozpocznie się 9 lutego br. o godz. 9.00 i potrwa do 16 lutego br. do końca dnia.

Zobacz także