Spotkanie robocze KRRP w Ministerstwie Sprawiedliwości

Wynagrodzenia pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu, wyzwania związane z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości, a także funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ważne inicjatywy samorządu radcowskiego w zakresie działań w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej były przedmiotem dyskusji przedstawicieli KRRP z Ministrą Marią Ejchart, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podczas spotkania, które odbyło się 11 stycznia br., poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących umocnienia współpracy samorządu radcowskiego z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz reformy wymiaru sprawiedliwości. Przedmiotem dyskusji była m.in. kwestia wynagrodzeń pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu i wyboru, wyzwania, z jakimi mierzą się radcy prawni w związku z np. informatyzacją wymiaru sprawiedliwości czy funkcjonowaniem systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Prezes KRRP przedstawił również najważniejsze inicjatywy samorządu radcowskiego dotyczące zmian w prawie, przebiegu procesu legislacyjnego a także działania w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej. Podczas spotkania rozmawiano też o regulacjach dotyczących wysokości opłat za aplikację radcowską oraz kosztów organizacji egzaminów wstępnych na aplikację oraz egzaminów zawodowych.

Prezes KRRP, Włodzimierz Chróścik, pozytywnie ocenił przebieg spotkania, podkreślając jego konstruktywny charakter i znaczenie dla przyszłej współpracy: ,,To było bardzo dobre, konstruktywne spotkanie. Omówiliśmy pilne i kluczowe dla radców prawnych zagadnienia. Mam poczucie, że Ministerstwo stoi po stronie obywateli i dlatego rozumie, że należy wspierać samorządy prawnicze, bo silne samorządy to silna demokracja. W tym zakresie mówimy z Panią Minister jednym głosem i myślę, że przed nami owocna współpraca.”

Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP oraz Mirosław Wróblewski, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP.

Zobacz także