Próbny egzamin radcowski

Krajowa Rada Radców Prawnych zaprasza wszystkich aplikantów radcowskich do udziału  w próbnym egzaminie radcowskim, który odbędzie się w formie online. Jednym z kluczowych zadań samorządu radców prawnych jest odpowiednie przygotowanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego, z tego względu KRRP wspiera oraz koordynuje działania izb okręgowych na rzecz aplikantów. Próbny egzamin radcowski ma za zadanie umożliwić aplikantom rzetelną ocenę stanu przygotowań do egzaminu zawodowego, zaznajomienie z jego formą oraz sprawdzenie się w warunkach możliwie bliskich egzaminowi.

Egzamin próbny obejmuje pięć części pisemnych i odbędzie się w dniach:
– 25 marca 2022 r. – zadanie z prawa karnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min.),
– 26 marca 2022 r. – zadanie z prawa cywilnego lub rodzinnego (godz. 10.00, czas trwania 360 min.),
– 28 marca 2022 r. – zadanie z prawa gospodarczego (godz. 10.00, czas trwania 360 min.),
– 29 marca 2022 r. – zadanie z prawa administracyjnego oraz zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (godz. 10.00, czas trwania 480 min.).

Do udziału w egzaminie uprawnieni są aplikanci, którzy ukończyli aplikację w grudniu 2021 roku.

Zgłoszenia aplikantów na poszczególne części egzaminu nastąpią w terminie od 10 lutego do 24 lutego br. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: https://bit.ly/3Bb6yTS

Zadania próbnego egzaminu radcowskiego zostaną udostępnione za  pośrednictwem platformy KRRP, przy użyciu   własnego   sprzętu   komputerowego   zdającego.

Ogłoszenie wyników nastąpi jednocześnie dla wszystkich przystępujących do próbnego egzaminu w terminie do 15 kwietnia br. Wraz z wynikami zostaną upublicznione rozwiązania – opis istotnych zagadnień do poszczególnych zadań.

Po otrzymaniu wyników, zostanie zorganizowane spotkanie w formie online dla aplikantów radcowskich w celu omówienia najczęstszych błędów pojawiających się w sprawdzanych pracach.

Udział w próbnym egzaminie jest bezpłatny.

Zobacz także