Program międzynarodowej wymiany prawników

Zapraszamy do udziału w programie międzynarodowej wymiany prawników przeznaczonym dla aktywnych zawodowo radców prawnych mających nie więcej niż 5 lat doświadczenia zawodowego.

Udział w programie jest odpłatny. Podstawowe informacje o programie wymiany prawników znajdą Państwo w załączonym pliku. Zapisy możliwe są jedynie przez formularz rekrutacyjny: http://multilaw.badanie.net/ Rekrutacja ma charakter ciągły – podania osób, które nie zostały zakwalifikowane do wyjazdu w danej turze będą brane pod uwagę podczas kolejnych etapów programu.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do drugiej tury wymiany prawników została zakończona. Osoby, które nie przesłały swojej aplikacji, a chciałyby uczestniczyć w kwalifikacji do trzeciej tury programu (wyjazd w terminie od września do grudnia 2018 r.) proszone są o przesłanie swojego podania do poniedziałku 18 czerwca 2018 r. (włącznie).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union.

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także