Program Ubezpieczeniowy dla radców prawnych – oferta UNIQA

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz  Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. przypominają o aktualnym Programie Ubezpieczeń dla radców prawnych funkcjonującym na podstawie zawartej w dniu 11 grudnia 2019 r. Umowy Generalnej pomiędzy KIRP a ubezpieczycielem UNIQA  oraz o pakiecie ubezpieczeń, które są zawarte w składce podstawowej płatnej za pośrednictwem OIRP

  • ubezpieczenie podstawowe: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych z sumą gwarancyjną 110 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy w okresie ubezpieczenia,
  • ubezpieczenie uzupełniające: nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych z sumą gwarancyjną 300 000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30 000 000 EUR na wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w danym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich Ubezpieczonych łącznie ponad 110 000 EUR,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora z sumą gwarancyjną 25 000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) radców prawnych z sumą ubezpieczenia 25 000 PLN,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia z sumą gwarancyjną 200 000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego radcy prawnego,
  • ubezpieczenie w zakresie Klauzuli dodatkowej: Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej z sumą gwarancyjną 200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego radcy prawnego.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ubezpieczeń oraz uzyskania certyfikatu potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia radcy prawnego prosimy o kontakt z brokerem Willis Towers Watson:

Więcej na temat obowiązującego programu ubezpieczeń dla radców prawnych:  https://kirp.pl/program-ubezpieczen-dla-radcow-prawnych-2/

 

Zobacz także