Projekt wsparcia dla prawników w Kosowie – rekrutacja na stanowisko lidera projektu

Europejska Fundacja Prawników współpracująca z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) przygotowuje projekt wsparcia dla prawników w Kosowie. Wniosek w tej sprawie został złożony do Komisji Europejskiej i przeszedł wstępną selekcję.

W związku z powyższym Fundacja poszukuje kandydata na lidera projektu, który zostanie zatrudniony na okres trzech lat i w tym czasie będzie przebywać w Kosowie zarządzając działaniami w ramach tego projektu.

Kandydat powinien między innymi:

  • być absolwentem studiów prawniczych
  • posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na rzecz samorządu prawniczego

W załączeniu do pobrania:

Opis wymagań i streszczenie projektu

Szczegółowe informacje o programie wsparcia dla prawników w Kosowie

Termin zgłoszeń mija 13 marca 2016 roku!

Szczegółowych informacji (w języku angielskim i francuskim) udziela Alonso hernandez – Pinzon pod adresem pinzon@europeanlawyersfoundation.eu

Zobacz także