Przedstawiciel KRRP na spotkaniu w Urzędzie Patentowym RP

Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Ewa Gryc-Zerych reprezentowała samorząd radcowski na zorganizowanym 16 marca br. spotkaniu w Urzędzie Patentowym RP. W spotkaniu, które dotyczyło bieżących zagadnień z prawa własności przemysłowej, wzięły udział organizacje branżowe, korporacje zawodowe oraz stowarzyszenia społeczne.

Wiceprezes KRRP Ewa Gryc-Zerych poinformowała, iż przedmiotem rozmów były bieżące zagadnienia z prawa własności przemysłowej, które w ocenie zaproszonych gości budziły najwięcej kontrowersji w sferze ich działalności. Było to pierwsze spotkanie z cyklu kilku planowanych, zwłaszcza w kontekście projektowanych zmian ustawy Prawo własności przemysłowej.

– Spotkanie było cennym doświadczeniem dla wymiany wzajemnych doświadczeń w sferze potrzeb każdej z obecnych organizacji. Główny nacisk położono na systemowe działania edukacyjne, które pozwolą na większe upowszechnienie wiedzy w zakresie prawa własności przemysłowej, a co za tym idzie zwiększenie świadomości współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami. Ze swojej strony, jako Krajowa Izba Radców Prawnych, zamierzamy wspólnie z Urzędem Patentowym RP, na bazie łączącego nas porozumienia, stworzyć dla radców prawnych dedykowaną ofertę szkoleniową. Ułatwi ona bądź zachęci członków naszego samorządu do propagowania ochrony innowacyjnych rozwiązań w naszym kraju – podkreśliła po spotkaniu Wiceprezes Gryc-Zerych.

Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia związane z bieżącą pracą UP RP, jak również szeroką tematyką dotyczącą praw własności przemysłowej w Polsce. Wydarzenie stało się okazją do wymiany uwag, oczekiwań i opinii, które były podstawą do zebrania wskazówek usprawniających działalność Urzędu, a w konsekwencji przybliżenia go obywatelom i wyjścia naprzeciw użytkownikom systemu ochrony własności przemysłowej.

 

 

 

Zobacz także