Szkolenie na temat nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza radców prawnych i aplikantów do udziału w szkoleniu na temat nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które odbędzie się 4 kwietnia na platformie e-kirp.pl o godzinie 18.00. Spotkanie poprowadzi r. pr. Adam Chmura. Za udział w szkoleniu przyznane zostaną 4 punkty szkoleniowe.

Nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa doprecyzowuje niektóre regulacje, zmienia część dotychczasowych rozwiązań i uzupełnia nowe przepisy.

Szkolenie będzie dostępne w kategorii „Dla wszystkich” – „Szkolenia na żywo”.

 

R. pr. Adam Chmura – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa migracyjnego i azylowego, radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a w jej ramach Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka.

W latach 2011-2016 r. związany ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), w którym udzielał porad prawnych cudzoziemcom, odpowiadał za kontakty ze Strażą Graniczną oraz reprezentował SIP w toku prac nad projektem nowej ustawy o cudzoziemcach, m.in. prezentując stanowisko tej organizacji podczas obrad odpowiednich komisji Sejmu i Senatu RP – współautor licznych poprawek do tej ustawy. W 2014 r. brał udział w monitoringu strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców przeprowadzonym, na zaproszenie MSW, przez SIP i Helsińską Fundację Praw Człowieka.

W latach 2016-2019, jako ekspert w obszarze ochrony praw małoletnich cudzoziemców, wspierał działania Rzecznika Praw Dziecka na rzecz zabezpieczenia najlepszego interesu tej grupy dzieci, m.in. przygotowując projekty wystąpień generalnych i interwencji procesowych RPD, a także przeprowadzając – w imieniu Rzecznika – kontrole polskiej administracji migracyjno-azylowej, m.in. Placówki Straży Granicznej w Terespolu i strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Od 2019 r. prowadzi z powodzeniem indywidualną praktykę radcowską dedykowaną zwłaszcza klientom-cudzoziemcom, stale współpracując m.in. z MS Mickiewicz Saadi Kancelaria Radcowska sp.p.

Doświadczony trener z zakresu praw człowieka, prawa migracyjnego i azylowego, legalizacji pracy cudzoziemców oraz postępowania administracyjnego – od 2012 r. prowadzi szkolenia i warsztaty poświęcone tej tematyce, dedykowane cudzoziemcom, pracodawcom, funkcjonariuszom publicznym oraz organizacjom pozarządowym pracującym z migrantami, także spoza Polski (Ukraina i Gruzja). Autor licznych publikacji oraz opracowań z tego zakresu.

Zobacz także