Przedstawiciele KIRP na spotkaniu Rady Europy dotyczącym pomocy ukraińskim uchodźcom

Przedstawiciele samorządu radców prawnych uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Radę Europy na temat europejskich praktyk prawnych, których celem jest pomoc ukraińskim uchodźcom.

Seminarium odbyło się 27 września w Warszawie. W jego trakcie głos zabrali radcowie prawni z Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych – Magdalena Bartosiewicz i Jacek Białas.

Mec. Bartosiewicz w trakcie swojego przemówienia opowiadała o inicjatywach, które podjęliśmy jako samorząd w celu udzielania pomocy prawnej uchodźcom z Ukrainy, w tym infolinii Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej, współpracy z Norwegian Refugee Council oraz Fundacją Dialog.

Z kolei mec. Białas podzielił się z uczestnikami seminarium swoimi doświadczeniami z pracy jako krajowy koordynator programu Rady Europy HELP.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 urzędników organizacji międzynarodowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, prawników i naukowców. Seminarium odbywało się w trybie hybrydowym. Transmisje na żywo, w zależności od sesji, miały od 200 do 700 widzów.

Zobacz także