Przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych na spotkaniu grupy eksperckiej w Ministerstwie Sprawiedliwości

Odbyło się pierwsze spotkanie grupy eksperckiej, składającej się z przedstawicieli resortu sprawiedliwości, KRRP i NRA. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali: Arkadiusz Bereza, wiceprezes KRRP, Zbigniew Pawlak, wiceprezes KRRP oraz współpracownicy Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala-Szczypiński. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: Jacek Trela, wiceprezes NRA, Rafał Dębowski, sekretarz NRA, Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA oraz Grzegorz Majewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego izby warszawskiej. Powołanie grupy ekspertów to rezultat ustaleń ze spotkania przedstawicieli KRRP i NRA z ministrem sprawiedliwości, do jakiego doszło 25 czerwca br.

Podczas spotkania przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości potwierdzili wcześniejsze ustalenia co do synchronizacji wokand z prokuratorem, obrońcą i pełnomocnikiem oraz usunięcie przepisu o kontroli korespondencji pomiędzy zatrzymanym a jego obrońcą.

Grupa ekspercka ustaliła, że prace nad rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń adwokackich będą przebiegać dwutorowo – będą to prace nad rozporządzeniem w sprawie taks adwokackich i radcowskich za sprawy z wyboru oraz równolegle będą trwały prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie opłaty za czynności adwokackie i radcowskie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W przypadku rozporządzenia dotyczącego taks za sprawy z wyboru prace będą się opierały  na projekcie, jaki rok temu KRRP i NRA przedstawiły ministrowi sprawiedliwości. Znacznie trudniejsze będą zmiany w dotyczące stawek za pomoc prawną z urzędu, w związku z koniecznością analizy skutków finansowych dla Skarbu Państwa.

Jednocześnie przedstawiciele resortu sprawiedliwości poinformowali o wysłaniu do konsultacji do KRRP i NRA projektu zmiany rozporządzenia dotyczącego zmiany czterech stawek, których wysokość najbardziej bulwersowała przedstawicieli zawodów prawniczych. Ta szybka zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości była efektem ustaleń ze spotkania 25 czerwca br.

Przedstawiono również propozycję dotyczącą dobrowolności prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego w trybie przyspieszonym oraz w sprawach z obrony na żądanie, a ministerstwo przedstawi projekt zmiany w tym zakresie na następnym spotkaniu, które odbędzie się 13 lipca.

Zobacz także