Spotkanie rzeczników prasowych rad okręgowych izb radców prawnych

1 lipca br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie odbyło się spotkanie rzeczników prasowych Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, zorganizowane przez Barbarę Kras – sekretarza KRRP.

Uczestnikami spotkania byli rzecznicy prasowi oraz przedstawiciele większości okręgowych izb radców prawnych: z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Kielc, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia.

Zbigniew Pawlak, wiceprezes KRRP przywitał uczestników spotkania i przypomniał, że spotykamy się w szczególnym dniu – 1 lipca 2015 r., kiedy to wchodzi w życie największa w ostatnich latach nowelizacja postępowania karnego, a radcowie prawni nabywają nowe uprawnienie – do występowania w roli obrońcy w sprawach karnych. Wiceprezes Pawlak zwrócił uwagę na tematy, którymi powinni zająć się rzecznicy prasowi okręgowych izb, zauważył, że poza bardzo ważnym dziś informowaniem o naszych nowych uprawnieniach w procesie karnym, równie ważnym a wręcz kluczowym zadaniem jest dbanie o wizerunek radcy prawnego i promowanie tego wizerunku. „Naszym zadaniem jest mówić jednym głosem” – podkreślił.

Sekretarz KRRP zaprosiła uczestników do dzielenia się własnymi doświadczeniami z pełnienia funkcji rzecznika prasowego. Sekretarz zwróciła uwagę na to, jak ważne jest dążenie do ujednolicenia działań promocyjno-wizerunkowych w samorządzie, zarówno na poziomie izb jak i krajowym. Podkreślała znaczenie lokalnych działań na rzecz samorządu radcowskiego. Przekazała również zestawienia dotyczące lokalizacji billboardów informujących o nowych uprawnieniach radców prawnych,  które od połowy czerwca pojawiły się w całej Polsce, z prośbą o włączenie się izb i kontynuowanie akcji we własnym zakresie. Krajowa Rada Radców Prawnych zamierza także nawiązać współpracę z Pocztą Polską – w ramach współpracy, w placówkach pocztowych pojawią się informacje o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Na zakończenie spotkania rozmawiano również o tegorocznej akcji „Niebieski Parasol”, która odbędzie się w połowie września. Pani Sekretarz dziękując za udział w spotkaniu zapewniła, że rzecznicy prasowi izb zawsze mogą liczyć na wsparcie Krajowej Rady Radców Prawnych w działaniach na rzecz promocji zawodu radcy prawnego i w tym zakresie oczekuje na stały kontakt z ich strony oraz udział w tworzeniu pozytywnego wizerunku naszego samorządu.

Zobacz także