Przedstawiciele KRRP wzięli udział w Konferencji Europejskich Prawników „Lawyers’ Confidentiality”

Zagadnienia związane z tajemnicą zawodową, poufnością danych w świetle nowych wyzwań, w szczególności dotyczących obowiązków raportowania przez prawników sytuacji, w których można domniemywać, że mamy do czynienia z praniem brudnych pieniędzy, to tematy poruszane na międzynarodowej 19. Konferencji Europejskich Prawników „Lawyers’ Confidentiality”. Konferencja odbyła się 1 listopada br. w Berlinie.

Biorący udział w konferencji przedstawiciele krajów europejskich wskazywali na brak jasnych i klarownych zasad „higienicznego” postępowania w kwestii raportowania, co de facto uniemożliwia należyte postępowanie, ponieważ pomimo wielu analiz i dyskusji w poszczególnych krajach europejskich nie udało się wypracować zasad należytego postępowania w tej jakże istotnej materii, która uderza w fundament zaufania klienta do prawnika. Jedynie jasne w tym zakresie stanowisko zaprezentowali przedstawiciele adwokatury z Korei Południowej, w której nie ma przepisów nakładających na prawników obowiązek raportowania takich sytuacji do właściwych organów państwa.

Samorząd radców prawnych na konferencji reprezentowali r.pr. Michał Korwek – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, r.pr. Bartłomiej Tkacz – członek Prezydium KRRP, r.pr. Sylwia Kołodziej z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz r.pr. Sławomir Szczerba z Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Adwokaturę reprezentował adw. Ziemisław Gintowt – członek Prezydium  Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Zobacz także