Przekaż 1% swojego podatku za 2020 rok na rzecz Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Fundacja Subsidio Venire nieprzerwanie od 2009 roku niesie pomoc tym radcom prawnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Okazała się bardzo potrzebną organizacją, która zapewnia wsparcie finansowe i materialne.

– Otrzymujemy wiele ciepłych słów za naszą pomoc docierającą do Koleżanek i Kolegów i ich rodzin. To dla nich bardzo ważne. Nierzadko padają też słowa o wierze w ideę samorządu budującego nadzieję na przyszłość w trudnych chwilach, jakie każdemu z nas mogą się przydarzyć… – podkreśla Bartłomiej Tkacz, Prezes Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire.

Z pomocy Fundacji skorzystało wielu potrzebujących. Dzięki wspólnemu wysiłkowi osób działających w jej organach, dzięki darczyńcom, którym los innych nie jest obojętny, pomoc udzielana była błyskawicznie. Fundacji dotąd udawało się pomóc wszystkim, którzy zwrócili się do niej z wnioskiem. Jednak już kolejny rok z rządu potrzeby przewyższają kwoty otrzymane od donatorów. W 2020 roku z tytułu 1% Fundacja otrzymała 12 812,60 PLN, a przekazała na pomoc 13 potrzebującym kwotę 38 738,50 PLN (w tym pozyskaną darowiznę produktów spożywczych o wartości około 10 000 PLN). Zasoby i możliwości wsparcia kurczą się coraz bardziej, dlatego Prezes Zarządu Fundacji zwraca się z prośbą do wszystkich radców prawnych i ich przyjaciół, aby nie zapominać o Subsidio Venire – przede wszystkim w chwilach, kiedy przychodzi czas na podzielenie się swoim ciężko wypracowanym 1% podatku, ale również wtedy, kiedy ktoś ze środowiska potrzebuje pomocy. Jesteśmy dzięki Wam i dla Was! – podkreśla Bartłomiej Tkacz.

Aby budować piękną ideę niesienia pomocy i wspierać działania Fundacji mogą Państwo:

• Przekazać 1% podatku – po wyliczeniu podatku, który Państwo zapłacą w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę: Fundacja Radców Prawnych Subsidio Venire i numer KRS 0000326684.

• Przekazać darowiznę, którą można odpisać od podatku. Nr rachunku bankowego Fundacji 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Każdy może pomóc wskazując Fundację Subsidio Venire jako beneficjenta wpłaty 1% podatku. Im więcej osób zostanie przekonanych do przekazania 1%, tym skuteczniej Fundacja będzie działać i pomagać! Więcej informacji na temat Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire oraz niesionej pomocy znajduje się na stronie: www.kirp.pl

Subsidio venire – radcy radcom.

Zobacz także