Przepis o tzw. karnej opłacie znika z Kodeksu postępowania cywilnego

26 czerwca br. podczas posiedzenia Senatu RP senatorowie usunęli przepis w nowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego o tzw. karnej opłacie za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. W posiedzeniu uczestniczył z ramienia Krajowej Rady Radców Prawnych Tomasz Scheffler, z-ca Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP.

W toku prac nad tym projektem Krajowa Rada Radców Prawnych kilkukrotnie zabierała głos, krytycznie oceniając pomysł karnej opłaty za niewłaściwe opłacenie środka odwoławczego przez stronę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika. M.in. dzięki działaniom KRRP i OBSiL, pomysł karnej opłaty nie uzyskał akceptacji senatorów.

Przedstawiciele Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP aktywnie uczestniczyli wtoku obrad nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, zarówno podczas obrad komisji i sejmowej i senackiej – mówi mec. Tomasz Scheffler, z-ca kierownika OBSiL – Podczas wielu dyskusji staraliśmy się przedstawić argumenty merytoryczne wskazujące na konieczność zmiany zaproponowanej nowelizacji kpc które w większym stopniu uwzględniałaby potrzeby sprawiedliwego procesu z punktu widzenia stron i ich pełnomocników. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, iż argumenty przedstawione przez KRRP i OBSiL zostały wczoraj wzięte pod uwagę przez senatorów.

Zobacz także