XL posiedzenie Prezydium KRRP

W dniu 17 czerwca br. w Lublinie, odbyło się XL posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych, w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, w sprawie współorganizacji i współfinansowania (wspólnie z NRA, organizacjami pozarządowymi oraz UW) konferencji dotyczącej kierunku reformy ustaw związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz w sprawie przyznania srebrnej odznaki honorowej „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”.

Prezydium zapoznało się z bieżącymi informacjami na temat lokalu zakupionego na potrzeby siedziby Krajowej Izby Radców Prawnych.

Ponadto omówiono stopień zaawansowania prac i podjęto decyzje w sprawie szczegółów realizacji kampanii wizerunkowej promującej zawód radcy prawnego.

Wiceprezes KRRP r.pr. Zbigniew Tur przedstawił informacje dot. kosztów aplikacji za rok 2018 przedkładanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prezydium zapoznało się z informacjami nt. posiedzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygającego w sprawie kompetencji radców prawnych do występowania przed TSUE w charakterze pełnomocnika.

Prezydium KRRP dyskutowało nad projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Zobacz także