Niezależność prawników w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej – spotkanie 12 września br. w Warszawie

Komisja Praw Człowieka KRRP informuje, że w środę 12 września br. w Warszawie odbędzie się wydarzenie pt. „Next target: legal profession” („Następny cel: zawody prawnicze”).

Spotkanie dotyczyć będzie problematyki niezależności przedstawicieli zawodów prawniczych oraz prześladowań prawników mających miejsce w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej – w szczególności w Tadżykistanie, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Rosji i Białorusi. Należy zaznaczyć, że nawet współcześnie przedstawiciele zawodów prawniczych w wielu krajach – szczególnie ci zaangażowani w działania na rzecz praw człowieka, demokracji i praworządności – doświadczają najczęściej ze strony organów państwowych działań mających na celu ich zastraszenie. Prześladowania takie często przybierają brutalne formy.

Spotkanie odbędzie się w środę 12 września br. w Warszawie w Hotelu Bristol przy Krakowskim Przedmieściu 42/44, w godz. 13–15. Szczegółową informację o wydarzeniu znajdą Państwo w załączonym pliku oraz tutaj na stronie internetowej Międzynarodowej Komisji Prawników ICJ. Językiem wydarzenia jest język angielski.

Organizatorami spotkania są: Stała Misja Republiki Federalnej Niemiec przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE, Stałe Przedstawicielstwo Republiki Francuskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OBWE, Instytut Praw Człowieka Międzynarodowego Stowarzyszenia IBA, Izba Paryska, Międzynarodowa Komisja Prawników ICJ.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu!

Załączniki do pobrania

Zobacz także