Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Laptopy dla Klubów Seniora

Laptopy dla Klubów Seniora

Radcowie prawni seniorzy będą mogą szybciej się komunikować i zapoznawać z aktualnościami dotyczącymi życia samorządu. Przewodniczący Klubów Seniora okręgowych izb radców prawnych 12 września na uroczystym spotkaniu w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych odebrali laptopy dla swoich klubów.

Uczestników spotkania powitał Wiceprezes KRRP Michał Korwek, który pogratulował seniorom inicjatyw aktywizujących środowisko. Gratulacje i życzenia takiej samej energii w dalszym działaniu złożyła przewodniczącym Klubów Seniora okręgowych izb radców prawnych również Elwira Szurmińska-Kamińska, Sekretarz KRRP.

Za zakup urządzeń i wsparcie inicjatyw seniorów podziękował Mieczysław Humka, Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora. Podkreślił on, że kluby powstały spontanicznie, z potrzeby samych seniorów, którzy także na emeryturze chcą mieć kontakt z samorządem. Inicjatywy Klubów Seniora cieszą się wielkim zainteresowaniem, a wysoka frekwencja na każdym spotkaniu integracyjnym jest najlepszym dowodem na to, że są niezwykle potrzebne.

Zakup laptopów to jeden z projektów aktywizacji radców prawnych seniorów. Urządzenia są przeznaczone do wyłącznej dyspozycji Klubu Seniora we wszystkich 19 okręgowych izbach i Rady Klubów Seniora. Mają ułatwić komunikację internetową pomiędzy Kapitułą Funduszu Seniora, Klubami Seniora okręgowych izb a radcami prawnymi seniorami w terenie. Dzięki laptopom poprawi się umiejętność korzystania seniorów z internetu czy korespondowania drogą e-mail. Radcowie seniorzy będą mogli również na bieżąco zapoznawać się z aktualnościami z życia samorządu, publikowanymi na stronach internetowych KIRP czy okręgowych izb, a także z wydaniami dwumiesięcznika „Radca Prawny”.