Przygotowania do egzaminu radcowskiego

Dnia 5 marca 2015 roku w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się spotkanie Zastępców Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w dniach 11-13 marca 2015 roku.

Celem spotkania, któremu przewodniczyła wiceprezes KRRP Ewa Stompor-Nowicka, było przygotowanie do egzaminu radcowskiego w 2015 roku oraz wnioski po konferencji Ministra Sprawiedliwości, która odbyła się w dniach 11-13 lutego 2015 r. w Popowie.

Konferencja ta z udziałem m.in. dziekanów wydziałów prawa, była poświęcona przedstawieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz egzaminów zawodowych: adwokackiego i radcowskiego, które odbyły się w dniach 19-21 marca 2014 r.

Egzamin radcowski w 2015 roku będzie przeprowadzony przed komisjami egzaminacyjnymi na obszarze właściwości wszystkich okręgowych izb radców prawnych powołanymi na dwuletnie kadencje przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniami z dnia 17 grudnia 2013 r. Ponadto, ze względów organizacyjnych wynikających z dużej liczby uprawnionych do przystąpienia do egzaminu, powołano 39 dodatkowych komisji egzaminacyjnych, właściwych wyłącznie do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. W Okręgowych Izbach w Bydgoszczy, Koszalinie, Toruniu, Wałbrzychu i Zielonej Górze powołano po jednej komisji, dwie komisje egzaminacyjne znajdują się w OIRP w Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, trzy komisje: w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, po 4 komisje we Wrocławiu i Poznaniu, w Krakowie 6 komisji, najwięcej jest w Warszawie- 16 komisji. W sumie 58 komisji egzaminacyjnych.

W skład każdej komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego wchodzi po czterech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Radców Prawnych z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego. Przewodniczącym Komisji jest jeden z przedstawicieli ministra, natomiast zastępcą Przewodniczącego przedstawiciel KRRP.

Zobacz także