Radcowie prawni – mediatorzy jeszcze bardziej skuteczni

Efektywne techniki negocjacyjne, przełamywanie impasu w mediacjach, a także odpowiednie do nich przygotowanie. To tylko niektóre tematy warsztatów zorganizowanych przez Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz Krajową Izbę Radców Prawnych. Dzięki nim radcowie prawni – mediatorzy stali się w swojej pracy jeszcze bardziej skuteczni.

Spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych odbyło się w Krakowie w dniach 2–4 października. Wzięli w nim udział reprezentanci ośrodków mediacji Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz Tomasz Parkasiewicz – przewodniczący Komisji Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych.

W trakcie spotkania radcowie prawni – mediatorzy uczestniczyli w specjalistycznych warsztatach, które podniosły ich kompetencje w obszarze negocjacji. Na szkoleniu przeprowadzonym przez Rafała Dadosa – negocjatora z 17-letnim doświadczeniem i wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, położono szczególny nacisk na m.in. skuteczne przygotowanie się do mediacji. Poznano także efektywne techniki negocjacyjne, sposoby na rozpoznanie i przełamanie impasu w negocjacjach oraz drogi budowania autorytetu negocjatora.

Z kolei dr Tomasz Cyrol, mediator i członek International Bar Association (członek zarządu Mediation Committee), oraz Chartered Institute of Arbitrators, zapoznał uczestników warsztatów z praktycznymi aspektami procedury mediacji w kodeksie postępowania cywilnego.

Wszyscy zainteresowani radcowie prawni – mediatorzy, którzy nie mogli pojawić się na krakowskim spotkaniu, mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach w formule online.

Następnie wymieniono się doświadczeniami związanymi z działalnością ośrodków mediacji i udziałem w szkoleniach w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Dyskutowano także nad rozwojem Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Powołana w 2017 roku Ogólnopolska Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych zrzesza ośrodki mediacji przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych z całego kraju. Sieć powstała w celu upowszechnieniu mediacji wśród Polaków, poprzez stałe podnoszenie kompetencji radców prawnych – mediatorów oraz doskonalenie procedur negocjacyjnych.

 

Zobacz także