Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Radcowie prawni mediatorzy spotkali się w Poznaniu

Radcowie prawni mediatorzy spotkali się w Poznaniu

Zasady komunikacji asertywnej i negocjacje w sytuacjach kryzysowych były tematem szkoleń, jakie odbyły się w dniach 30 maja–1 czerwca br. w Poznaniu przy okazji ogólnopolskiego spotkania przedstawicieli 19 ośrodków mediacji okręgowych izb radców prawnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. Tym razem organizatorem spotkania był r.pr. Grzegorz Lorych – pełnomocnik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Poznaniu, przy wsparciu Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Radcowie mediatorzy wzięli udział w dwóch częściach szkoleniowych. Pierwszą z nich, mającą charakter warsztatowy, poprowadził dr Przemysław Kubicki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaznajamiając słuchaczy z podstawowymi zasadami komunikacji asertywnej. Prowadzącym drugą część szkolenia był mł. insp. Wojciech Waraczyński – naczelnik Wydziału Psychologii Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, który wystąpił z prelekcją „Zjawisko negocjacji w sytuacjach kryzysowych”.

Poznańskie spotkanie było również okazją do podsumowania pierwszego roku działalności Sekcji Mediacji Administracyjnych funkcjonujących w ramach Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych. W tej części prezentację przygotowała r.pr. Magdalena Romanowska z OIRP w Krakowie, która – jako organizator – przedstawiła także założenia Kongresu Mediacji planowanego na dni 11–13 września br. w Krakowie, a poświęconego zarówno mediacji administracyjnej, jak i gospodarczej.

O planowanym na 3 października br. w Krakowie I Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjno-Mediacyjnym dla Biznesu poinformował z kolei r.pr. Tomasz Job – dyrektor Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie, prezentując jego zasady.

W części roboczej spotkania radcowie prawni – mediatorzy, wymieniając się doświadczeniami, poruszyli także wiele zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodków i samej sieci, działaniami ukierunkowanymi na promowanie mediacji, jak również potrzebami szkoleniowymi w zakresie kształcenia pełnomocników w tym procesie. Ożywioną dyskusję w gronie uczestników wywołał temat nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji, w części odnoszącej się do wykorzystania instytucji mediacji.