Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / XXXIX posiedzenie Prezydium KRRP

XXXIX posiedzenie Prezydium KRRP

30 maja br. w Poznaniu odbyło się XXXIX posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych, w sprawach  dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych, w sprawie delegowania radców prawnych do składu zespołu do przygotowywania zadań na egzamin radcowski w 2020 r. oraz w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości.

Prezydium KRRP podjęło decyzję dotyczącą zlecenia opracowania raportu pt. „Strategie konkurowania małych i średnich kancelarii radców prawnych. Jak rozwijać swoje praktyki w konkurencyjnym otoczeniu?”. Ponadto zdecydowano o rozpoczęciu prac nad stworzeniem „Zasad dobrych praktyk patronatu” oraz omówiono kwestie związane z przygotowaniami do przeprowadzenia kampanii wizerunkowej w związku z Dniem Radcy Prawnego, który przypada 6 lipca.