Radcowie prawni na spotkaniach Tour de Konstytucja, 17-23 sierpnia

W ostatnich dniach Tour de Konstytucja przeniósł się do południowo-wschodniej Polski. Radcowie prawni z OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie wzięli udział w spotkaniach w Nowy Targu, Nowym Sączu, Gorlicach, Krośnie, Jaśle, Sanoku, Przemyślu i Jarosławiu.

Radcowie prawni zaangażowani w projekt uczestniczyli w debatach i rozmowach na ważne dla każdego obywatela tematy, których celem było przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawie i wolnościach obywatelskich oraz szerzenie wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Przedmiotem dyskusji były także zagadnienia dyskryminacji i równości wobec prawa oraz aktualne tematy związane ze zmianami klimatu i ochroną środowiska w kontekście obowiązku udostępniania informacji o środowisku przez organy państwowe i prawa do życia w czystym środowisku.

W spotkaniach wzięli udział przedstawicie Krajowej Rady Radców Prawnych – 17 sierpnia z mieszkańcami Nowego Targu spotkał się Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Mirosław Wróblewski, który zabrał głos w debacie poświęconej ochronie godności ludzkiej gwarantowanej Konstytucją RP oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Mec. Wróblewski zwrócił uwagę nie tylko na szczególny konstytucyjny status przyrodzonej godności ludzkiej będącej źródłem wszelkich praw i wolności, ale także na praktyczne zastosowanie ochrony prawnej płynącej z godności ludzkiej.

Podczas debaty w Przemyślu, 21 sierpnia, samorząd radców prawnych reprezentował Bartosz Opalinski, Członek Prezydium KRRP. Dyskusja dotyczyła zjawiska SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), a zwłaszcza jego polskiej odmiany oznaczającej „wzięcie na celownik” przez instytucje władzy państwowej (policja, prokuratura) osób wykazujących aktywność obywatelską, uczestniczących w różnego rodzaju protestach. W czasie debaty w Jarosławiu, 23 sierpnia, rozmawiano o prawach uchodźców, pomocy dla obywateli Ukrainy oraz sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w kontekście praw i obowiązków jednostki. Mec. Opaliński zwrócił szczególną uwagę na potrzebę budowy społeczeństwa obywatelskiego, czynnie zaangażowanego w sprawy kraju, podkreślił rolę samorządu radców prawnych oraz jego członków jako profesjonalnych pełnomocników, którzy zapewniają obywatelom obronę  ich praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji RP.

20 sierpnia, w dyskusji w Jaśle poświęconej zagadnieniom równości wobec prawa oraz problematyki dyskryminacji w świetle regulacji prawnych zawartych w Konstytucji RP uczestniczył r.pr. Aleksander Cisek, Członek Krajowej Rady Radców Prawnych.

W ostatnich kilku dniach w spotkaniach i rozmowach z mieszkańcami na kolejnych przystankach Tour de Konstytucja uczestniczyli radcowie prawni z:

  • OIRP w Krakowie (Nowy Targ, Nowy Sącz, Gorlice): Mirosław Wróblewski, Piotr Dembowski, Jacek Kołacz, Izabela Piotrowska-Mruk)
  • OIRP w Rzeszowie (Krosno, Jasło, Sanok, Przemyśl, Jarosław): Bartosz Opaliński, Aleksander Cisek, Maria Siuda, Michał Woźniak, Natalia Klimkiewicz, Jerzy Kandefer, Lucyna Gosztyła-Orzechowska, Bożena Zajdel oraz aplikanci radcowcy  Iza Sebastianka, Maciej Szewczyk, Szymon Dubis, Joanna Rzepka-Stępień, Tomasz Filar, Aleksandra Serkis-Panek, Maciej Trojanowski, Marek Skierczyński, Daniel Górski, Agnieszka Szabarkiewicz, Arman Badalyan, Krystian Dragan, Agnieszka Chrostkowska-Bawoł, Huberta Guz oraz aplikanci radcowscy Iza Sebastianka, Maciej Szewczyk, Szymon Dubis i Mateusz Bik.

   

Zobacz także