Tour de Konstytucja 2022 – przedstawiciel KIRP na spotkaniu z mieszkańcami Nowego Targu

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. Mirosław Wróblewski, 17 sierpnia, uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Nowego Targu w ramach tegorocznej edycji Tour de Konstytucja.

Na nowotarskim rynku Przewodniczący Komisji Praw Człowieka wziął udział w publicznej debacie poświęconej ochronie godności ludzkiej gwarantowanej polską Konstytucją oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W swoich wypowiedziach mec. Wróblewski zwrócił uwagę nie tylko na szczególny konstytucyjny status przyrodzonej godności ludzkiej będącej źródłem wszelkich praw i wolności, ale omówił także praktyczne zastosowanie ochrony prawnej płynącej z godności ludzkiej. Przytoczył w tym zakresie m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-34/10 Oliver Brüstle przeciwko Greenpeace eV. dotyczący ochrony prawnej embrionu ludzkiego oraz orzeczenie Sądu Najwyższego z 17 września 2014 r. dotyczące ochrony godności osób starszych (sygn. akt I CSK 682/13).

Zobacz także