Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Zaproszenie do aplikowania do udziału w szkoleniu „Przestrzeganie praw człowieka na granicach państwowych: kluczowe zasady, monitoring, bezpieczeństwo i ochrona.”

Zaproszenie do aplikowania do udziału w szkoleniu „Przestrzeganie praw człowieka na granicach państwowych: kluczowe zasady, monitoring, bezpieczeństwo i ochrona.”

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) zaprasza radców prawnych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony praw człowieka na granicach państw Centralnej i Wschodniej Europy do aplikowania do udziału w szkoleniu „Przestrzeganie praw człowieka na granicach państwowych: kluczowe zasady, monitoring, bezpieczeństwo i ochrona.” 

Zaproszenie skierowane jest do osób pochodzących z Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Niemiec, Węgier, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Szkolenie odbędzie się 14-18 listopada br. na terenie Polski.

Poświęcone będzie ono kluczowym zasadom ochrony praw człowieka oraz cyklom monitorowania ich przestrzegania na granicach państwowych i poza nimi, a także zagadnieniom bezpieczeństwa i ochrony osób działających na rzecz praw człowieka, w tym także ich bezpieczeństwu cyfrowemu.

Celem szkolenia jest umożliwienie obrońcom praw człowieka z regionu Europy Środkowo-Wschodniej prowadzenia wysokiej jakości działań w zakresie monitorowania przestrzegania praw człowieka w sposób niezależny, bezpieczny i pewny, z uwzględnieniem aspektów płci, pochodzenia etnicznego i wrażliwości.

W trakcie szkolenia wykorzystywane zostaną interaktywne metody nauczania, zaś udział w nim wymaga wysokiego poziomu aktywności. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Koszty materiałów szkoleniowych, podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ODIHR.

Spośród osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu zostanie wyłoniona grupa 23 uczestników, w oparciu o następujące  kryteria:

• prowadzenie działalności w jednym z państw OBWE: Austrii, Białorusi, Czechach, Estonii, Niemczech, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Mołdawii, Polsce, Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Słowacji lub Ukrainie;

• doświadczenie i motywacja do prowadzenia działań związanych z ochroną praw człowieka w kontekście migracyjnym i uchodźczym;

• możliwość wykorzystania zdobytej w czasie szkolenia wiedzy w działaniach w zakresie ochrony praw człowieka w regionie;

• umiejętność aktywnego uczestniczenia w szkoleniu w języku angielskim;

• możliwość uczestniczenia w szkoleniu przez cały czas jego trwania.

Osoby zainteresowane udziałem  powinny do 11 września 2022 r. wypełnić formularz na stronie: https://www.surveymonkey.com/r/CEEborders i przesłać swoje CV (PDF lub DOC).

Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną o tym poinformowane do 19 września 2022.

 

[pdf-embedder url=”http://kirp.local/wp-content/uploads/2022/08/call-for-applications-hrd-borders-nov2022.pdf” title=”Call for applications HRD Borders Nov2022″]