Raport Future Ready Lawyer 2023

73 proc. badanych prawników uważa, że przyszły rok w kancelariach i działach prawnych upłynie m.in. pod hasłem wprowadzania ułatwień związanych ze sztuczną inteligencją. Większość twierdzi, że zmieni ona sposób ich pracy. 43 proc. postrzega GenAI jako szansę, a 26 proc. ma mieszane uczucia, czyli widzi w niej szanse i zagrożenia. Tylko jedna czwarta prawników postrzega ją jako zagrożenie. To dane z V raportu Future Ready Lawyer 2023, przygotowanego na zlecenie Wolters Kluwer.

Raport powstał na bazie opinii 700 prawników z kancelarii i działów prawnych ze Stanów Zjednoczonych oraz 9 krajów europejskich, w tym z Polski. Najważniejszy wniosek z raportu mówi wprost: branża prawnicza na całym świecie odważnie wdraża rewolucyjne innowacje, takie jak generatywna sztuczna inteligencja (GenAI). Prawnicy nadal też próbują stosować specjalistyczne rozwiązania LegalTech, które usprawniają ich codzienną pracę. Z drugiej strony kancelarie i działy prawne zmagają się z rosnącymi potrzebami w dziedzinie usług ESG (w tłum. z ang. – środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Stoją też przed wyzwaniem związanym z rekrutacją i utrzymaniem w pracy uzdolnionych i ambitnych prawników.

„Dwa wnioski wydają się tu kluczowe. Po pierwsze, rosnąca świadomość prawników na temat znaczenia technologii w ich codziennej pracy. W tym roku siłą rzeczy koncentrujemy się na generatywnej sztucznej inteligencji, która w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy spopularyzowała się znacząco poprzez wysyp LLMs (tzw. dużych modeli językowych), jak ChatGPT czy Bard. Tutaj konkluzja jest bardzo klarowna: prawnicy widzą, że warto wykorzystywać nowoczesne narzędzia, bo to się opłaca w czasie i pieniądzach, ale z drugiej strony duża część z nich ma poczucie niewystarczających kompetencji w tym obszarze. Dla mnie jako zarządzającego największym samorządem prawniczym w Polsce rodzi to konkretny postulat: jeszcze więcej nowych technologii w kształceniu aplikantów i doskonaleniu zawodowym radców prawnych” – komentuje w artykule Patrycji Rojek-Sochy na Prawo.pl Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Prezes Włodzimierz Chróścik zwraca również uwagę na wyzwanie utrzymania talentów i zarządzania nimi w branży prawniczej. „Duża zmienność rynku usług prawnych i rosnące wymagania klientów powodują zarówno rotację prawników w kancelariach, jak i wymiany kancelarii obsługujących dokonywane przez korporacje. W Polsce obserwujemy zjawisko szybkiej specjalizacji młodych prawników – wielu z nich od razu decyduje się na węższą dziedzinę i w niej zdobywa doświadczenie i pozycję. Bardzo opłaca się zatrudniać taki typ prawnika, ale też trzeba umieć mądrze nim zarządzać. Dlatego sztuka komponowania elastycznych, wysoko wyspecjalizowanych zespołów w zaawansowanym technologicznie środowisku i utrzymania ich motywacji będzie coraz bardziej ceniona na rynku” – podsumowuje.

Cały raport Future Ready Lawyer 2023 można pobrać tu: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/know/future-ready-lawyer-2023

Zobacz także