Reakcja KRRP na podejrzenie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Krajowa Rada Radców Prawnych w dniu 5 grudnia 2016 r. zawiadomiła Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Polkomtel Sp. z o.o. oraz Availo Sp. z o.o. Przedmiotowe zawiadomienie ma związek z wprowadzoną przez te podmioty usługą pod nazwą „Usługa Prawnik”, w ramach której – według treści reklamy – korzystający z niej uzyskują dostęp m.in. do „szybkich i rzetelnych porad prawnych na telefon”.

Zawiadomienie zwraca uwagę na szereg aspektów. Mianowicie oferta zamieszczona na stronie internetowej Polkomtel Sp. z o.o. może wprowadzać w błąd co do tego, do kogo w rzeczywistości jest kierowana. Nie jest również jasnym kto jest usługodawcą i na czym w istocie polega usługa. Nadto, informacja o świadczeniu pomocy prawnej w ramach oferowanej usługi przez radców prawnych i adwokatów jest nieprawdziwa, albowiem zarówno radców prawnych jak i adwokatów obowiązują ściśle określone w przepisach powszechnie obowiązujących formy wykonywania zawodu, wyłączające formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Konstrukcja oferty powoduje tym samym, że nie można jednoznacznie określić podmiotu bądź osoby odpowiedzialnych za oferowaną usługę.

Kierujący powyższe zawiadomienie zwrócili się do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz zbadanie zgodności postępowania Polkomtel Sp. z o.o. oraz Availo Sp. z o.o. ze wskazanymi w zawiadomieniu przepisami.

Załączniki do pobrania

Zobacz także