Realizacja projektu OIRP w Lublinie w ramach drugiej edycji konkursu na najlepsze projekty zagraniczne Izb Okręgowych

OIRP w Lublinie w miesiącu maju 2016 r. zrealizowała projekt pn. „Prawo bez granic: Lublin 2016”, na który uzyskała dofinansowanie w ramach II edycji Konkursu na najlepszy projekt zagraniczny OIRP, ogłoszonego przez KIRP. „Prawo bez granic: Lublin 2016” to projekt z komponentem ponadnarodowym, opartym na partnerstwie pomiędzy OIRP w Lublinie oraz ukraińskim środowiskiem prawniczym, zakładający innowacyjne, a przy tym długofalowe rezultaty.

W ramach projektu, w dniach 19-20 maja 2016 r. zorganizowano Międzynarodową Konferencję, podczas której odbyło się szereg interesujących wykładów dotyczących m.in: form udzielania ochrony cudzoziemcom na terenie RP, współpracy międzynarodowej, zasad zakładania działalności gospodarczej w RP przez obywateli Ukrainy, analizy systemu podatkowego na Ukrainie, etc. Ponadto odbył się panel dyskusyjny dotyczący m.in. zasad zatrudniania obywateli Ukrainy na terenie RP i odpowiednio obywateli RP na terenie Ukrainy.
Innowacyjny wymiar projektu został osiągnięty poprzez stworzenie Platformy Komunikacji Prawnej, jako jednego z założonych rezultatów, służącej wymianie informacji online pomiędzy uczestnikami projektu. Platforma funkcjonująca pod adresem www.PKP.oirp.lublin.pl jest odrębnym, wielojęzycznym serwisem internetowym, z dostępem indywidualnym poprzez login/hasło dla wszystkich uczestników projektu, z możliwością udzielenia dostępu również innym użytkownikom – radcom prawnym i aplikantom radcowskim z Polski, prawnikom z Ukrainy oraz innych krajów zainteresowanych udziałem w międzynarodowej wymianie informacji. System oparty jest na technologii PHPBB, umożliwia poufną wymianę informacji zarówno bezpośrednio między użytkownikami, jak i w ramach danych gałęzi tematycznych (te wstępnie zdefiniowano na podstawie tematyki Konferencji). Narzędzie to planowane jest także do wykorzystania w zakresie wszelkich dyskusji z zakresu pomocy prawnej inicjowanych zarówno na arenie lokalnej jak i międzynarodowej przez OIRP w Lublinie.

Zrealizowany projekt, poza rozwijaniem wiedzy i pozyskiwaniem nowych doświadczeń zawodowych, stworzył uczestnikom projektu możliwość nawiązania nowych kontaktów i relacji koleżeńskich, które stanowią niepodważalną wartość dodaną przedsięwzięcia i mogą w przyszłości zaowocować kolejnymi wspólnymi projektami. Zachęcamy radców prawnych i aplikantów radcowskich do rejestrowania się na Platformie Komunikacji Prawnej pod adresem www.PKP.oirp.lublin.pl (link w prawym górnym rogu ekranu „Zarejestruj się”) oraz do udziału we wrześniowym szkoleniu organizowanym przez OIRP w Lublinie dotyczącym korzystania z Platformy (szczegółowe informacje na temat szkolenia zostaną zamieszczone się na stronie: www.oirp.lublin.pl).

R.pr. dr Marzena Kucharska – Derwisz, r.pr. Katarzyna Klech, Łukasz Kamiński.

Zobacz także