Wspomnienie o radcy prawnym Macieju Zielińskim (1957 – 2016)

18 sierpnia 2016 roku w wieku 59 lat zmarł r. pr. Maciej Zieliński, doktor nauk prawnych. Mimo młodego wieku należał bez wątpienia do twórców naszego samorządu zawodowego. Był bardzo aktywnym członkiem komisji zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych i jej przewodniczącym w latach 1994 – 1995, a także wieloletnim członkiem kolegium redakcyjnego magazynu „Radca Prawny” i działaczem warszawskiej Izby Radców Prawnych.

Reprezentował nasz samorząd na licznych międzynarodowych konferencjach prawniczych.
Jego dziełem było nawiązanie pierwszych oficjalnych kontaktów z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawników (IBA – International Bar Association), największą międzynarodową organizacją prawniczą z całego świata. Umiał znakomicie wykorzystać wnioski i doświadczenia płynące z seminariów odbywanych na konferencjach międzynarodowych dla polskiej praktyki prawniczej a zwłaszcza te, poświęcone tzw. nowym rynkom do których zaliczały się wówczas kraje Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polska, gdzie wówczas dokonywała się transformacja ustrojowa i tworzył się wolny rynek w gospodarce i pomocy prawnej.

Maciej nawiązał współpracę z prawnikami państw Europy Środkowej i Wschodniej, głównie z adwokaturą węgierską w ramach Forum Europy Wschodniej (FEW) działającej w strukturach IBA. Krajowa Rada Radców Prawnych wiele mu zawdzięcza w dziedzinie współpracy międzynarodowej naszego wówczas młodego samorządu z prawnikami krajów „Starej” Unii Europejskiej oraz z krajów o rozwiniętej gospodarce wolnorynkowej. Były to doświadczenia, które Maciej umiał przekazać w formie znakomitych artykułów, będących sprawozdaniami z jego kontaktów międzynarodowych publikowanych w „Radcy Prawnym”. Wówczas było to nam bardzo potrzebne, bo już wtedy zabiegaliśmy o stowarzyszenie naszego samorządu z największymi międzynarodowymi organizacjami prawniczymi, w tym z Radą Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE).

Maciej był prekursorem rozbudowania specjalizacji prawników, budowania narzędzi marketingowych poprzez seminaria, wydawanie broszur zawierających analizy prawnicze i przez kontakty osobiste. Był aktywny w organizowaniu sesji naukowych poświęconych najważniejszym wydarzeniom w dziedzinie międzynarodowego prawa gospodarczego w ujęciu bardzo specjalistycznym, takich jak UNDROIT, UNCITRAL (Międzynarodowe Sądownictwo Arbitrażowe), franchisingu, ochrony konsumenta, prawa lotniczego, struktur holdingowych, energetyki w ujęciu międzynarodowym, gwarancji bankowych i innych.

Znałem Macieja osobiście. Był bardzo dobrze wykształconym radcą prawnym, doktorem nauk prawnych. Zawsze podkreślał, że jest dumny z wykonywania zawodu radcy prawnego i nie zamieniłby go na inny. Widział przed tym zawodem wielką przyszłość. A my wszyscy byliśmy dumni z niego. Dobre nawyki, kulturę dnia powszedniego wyniósł z domu rodzinnego, jako syn wybitnych profesorów prawa, Marii Katarzyny Sójki-Zielińskiej i Adama Zielińskiego.
Maciej na pewno pozostanie w mojej i moich kolegów pamięci.

Człowiek tam długo żyje jak żyje pamięć o nim.
Szkoda, że odszedł przedwcześnie.

R. pr. Andrzej Kalwas
b. Minister Sprawiedliwości
b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Zobacz także