Relacja z drugiej tury programu wymiany prawników

Od 4 do 15 czerwca 2018 r. miałam przyjemność uczestniczyć w Programie międzynarodowej wymiany prawników – Multilaw, w ramach którego odbyłam staż w kancelarii HSG Avocats w Paryżu we Francji. Program ten został przeznaczony dla aktywnych radców prawnych mających nie więcej niż pięć lat doświadczenia zawodowego.

Kancelaria adwokacka, w której odbywałam staż, specjalizuje się w międzynarodowym prawie dotyczącym relacji biznesowych, obsłudze klientów francuskojęzycznych na terenie Polski oraz klientów polskojęzycznych na terenie Francji, co idealnie pokryło się z kierunkiem moich zainteresowań zawodowych. Dodatkowo kancelaria ta współpracuje z innymi lokalnymi kancelariami.

Szczególnie interesująca była dla mnie tematyka rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej we Francji przez polskich przedsiębiorców. W ramach programu przygotowanego dla mnie przez mecenas Hannę Goutierre miałam okazję analizować i opiniować sprawy dotyczące delegowania pracowników polskich do pracy we Francji, a także oceniać skutki wprowadzanych przez Francję oraz Unię Europejską nowych regulacji prawnych w tym zakresie. W związku z tym podczas stażu pomagałam przygotować mec. Goutierre, związanej zawodowo z pracami Francusko-Polskiej Izby Handlowej w Paryżu, prezentację, która będzie przedstawiana przez nią polskim przedsiębiorcom delegującym pracowników do tego kraju na spotkaniu pod koniec czerwca 2018 r. w Paryżu.

Dodatkowo miałam okazję obserwować pracę przy prowadzeniu spraw spornych z zakresu działalności gospodarczej, prawa pracy, czy też prawa karnego.

Obserwowałam także relacje kancelarii z klientami, które różnią się zdecydowanie od tego, co mam sposobność obserwować na co dzień w Polsce. Francuscy adwokaci cieszą się niesłabnącym szacunkiem swoich klientów. Uważani są za cennych partnerów biznesowych, bez których prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi regulacjami jest niemożliwe. Korzystanie z porad prawnych we Francji jest dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych czymś normalnym, nie związanym tylko i wyłącznie z koniecznością uczestniczenia w procesie sądowym.

Podczas mojej wymiany spotkałam się z dużą życzliwością, a także zaangażowaniem merytorycznym ze strony mec. Hanny Goutierre oraz mec. Jean-Laurant Bourel, którzy zawsze chętnie dzielili się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem. W ramach programu wraz z mec. Bourel uczestniczyłam w spotkaniu komisji zagranicznej paryskiej Rady Adwokackiej, a mec. Goutierre zaprosiła mnie na spotkanie networkingowe z przedstawicielami przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Polsce. Podczas tego spotkania miałyśmy przyjemność przybliżyć jego uczestnikom nasz kraj i możliwości, jakie wiążą się z prowadzeniem działalności na jego terytorium.

Reasumując, decyzja o uczestniczeniu w programie Mulitilaw była jedną z lepszych, jakie podjęłam dla swojego osobistego i zawodowego rozwoju.

Staż w Paryżu dał mi okazję do porównania dwóch różnych systemów prawnych, zaobserwowania podobieństw, jak i różnic w ich funkcjonowaniu oraz wyciągnięcia wniosków, jak usprawnić działanie mojej kancelarii.

Była to również niesamowita szansa do potwierdzenia moich kompetencji językowych, zaobserwowania różnic kulturowych i ich wpływu na działanie kancelarii, a także zbudowania i wzmocnienia współpracy z zagranicznymi instytucjami.

Poznałam codzienne życie francuskich adwokatów, którzy oprócz tego, że są specjalistami w swojej dziedzinie, są również dobrymi kolegami i życzliwymi ludźmi, z którymi mogłam nawiązać relacje zawodowe.

Dlatego też każdemu, niezależnie od tego, czy na co dzień zajmujemy się sprawami z wątkami międzynarodowymi, polecam udział w programie Mulitilaw. Jest to okazja do poszerzenia horyzontów nie tylko zawodowych, ale też do rozwoju osobistego, sprawdzenia się w nowych warunkach, próba w zakresie zmiany sposobu myślenia, która zmusza do wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

W mojej ocenie program ten został bardzo sprawnie zorganizowany przez European Lawyers Foundation. Jestem pewna, że gdybym miała możliwość przedłużenia czasu wymiany, to bez wątpienia zostałabym dłużej w kraju goszczącym.

Radca prawny
Agata Bzdyń

This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union.

Zobacz także