Szkolenie na temat dostępu dzieci do obrońcy

Uczestnicy spotkali się w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Szkolenie było częścią projektu realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz finansowanego przez Unię Europejską „My lawyer, my rights – enhancing children’s rights in criminal proceedings in the EU”, którego celem jest poprawa gwarancji procesowych dla dzieci występujących w postępowaniu karnym lub postepowaniu w sprawie nieletnich w charakterze oskarżonych (obwinionych).

Prowadzącymi szkolenie byli adw. Marcin Wolny – ekspert w zakresie praw nieletnich oraz gwarancji procesowych dla uczestników postępowania karnego, oraz dr Piotr Kładoczny – sekretarz zarządu oraz szef działu prawnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zakres merytoryczny szkolenia obejmował standardy międzynarodowe dotyczące praw nieletnich, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących nieletnich i dzieci oskarżonych o przestępstwa, wybrane zagadnienia z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; dyrektywy Unii Europejskiej z zakresu dostępu dzieci do pomocy obrońcy, a także psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem.

Dziękujemy za udział w szkoleniu!

Zobacz także