Relacja z seminarium TRAUMA

W piątek 27 września br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyło się seminarium TRAUMA nt. prawa europejskiego dot. dzieci-migrantów pozbawionych opieki. Seminarium zostało zrealizowane w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego TRALIM2 kierowanego do prawników z Polski, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Grecji oraz Włoch, współfinansowanego ze środków programu „Sprawiedliwość” Unii Europejskiej. Głównym koordynatorem programu jest Europejska Fundacja Prawników ELF z siedzibą w Hadze.

Tematyka migracji, którą obejmowało seminarium, to obecnie jedna z istotniejszych kwestii, z którymi mierzy się Unia Europejska. Z problematyką migracji coraz częściej stykają się także prawnicy w Polsce. Jednocześnie seminarium TRAUMA było kontynuacją seminarium TRALIM nt. prawa europejskiego dot. imigracji i azylu, które odbyło się 24 maja br. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – z relacją z tego wydarzenia można zapoznać się tutaj.

Seminarium TRAUMA zorganizowane 27 września składało się z dwóch sesji – dotyczącej kontekstu europejskiego oraz kontekstu krajowego tj. sytuacji w Polsce. Pierwszy panel moderowała Christine Goyer – dyrektor Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców UNHCR w Polsce. Następnie głos zabierali kolejno zaproszeni prelegenci: Maria Pamuła z Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców UNHCR w Polsce (Ustawodawstwo i orzecznictwo UE dotyczące ochrony praw dzieci-migrantów pozbawionych opieki w sprawach o azyl), r.pr. Marcin Górski – członek Komisji Praw Człowieka KRRP (Ustawodawstwo i orzecznictwo UE dotyczące ochrony praw dzieci-migrantów pozbawionych opieki w sprawach imigracyjnych), Stathis Poularakis – ekspert prawa azylu
i migracyjnego z Grecji (Ustawodawstwo krajowe i orzecznictwo dotyczące ochrony dzieci-migrantów w Grecji) oraz Alessio Sangiorgi – ekspert i członek włoskiej Izby Adwokackiej (Ustawodawstwo krajowe i orzecznictwo dotyczące ochrony dzieci-migrantów we Włoszech). Drugi panel moderował r.pr. Dariusz Gibasiewicz – członek Komisji Zagranicznej KRRP i koordynator programów międzynarodowych tej Komisji. Pierwszą prelekcję wygłosiła r.pr. Agata Bzdyń – ekspertka z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka i postępowania przed ETPCz (Polskie ustawodawstwo i orzecznictwo dotyczące ochrony praw dzieci-migrantów pozbawionych opieki w sprawach o azyl). Następnie głos zabrały przedstawicielki Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Katarzyna Słubik – prawnik i Prezeska Stowarzyszenia oraz r.pr. Magdalena Sadowska (Polskie ustawodawstwo i orzecznictwo dotyczące ochrony praw dzieci-migrantów pozbawionych opieki w sprawach imigracyjnych). Seminarium zamknęło wystąpienie przygotowane przez prelegentki Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi
i Niewolnictwu La Strada, Irena Dawid-Olczyk – Prezeska Fundacji oraz Olga Wanicka – pracownik Fundacji, które podzieliły się z uczestnikami doświadczeniami ze swojej pracy (Nieletnie ofiary handlu ludźmi w tranzycie – praktyka Fundacji La Strada).  W seminarium wzięło udział 29 radczyń i radców prawnych, spotkanie miało na celu także umożliwienie wymiany zdań i doświadczeń zawodowych. Pierwszy panel został zrealizowany w języku angielskim, a drugi w języku polskim.

Podczas seminarium skorzystano z cateringu dostarczonego przez „Kuchnię konfliktu” – ciekawe miejsce na kulinarnej i kulturalnej mapie Warszawy zatrudniające i integrujące uchodźców, którzy przygotowują dania ze swoich rodzinnych krajów.

Serdecznie dziękujemy radczyniom i radcom prawnym za udział oraz zapraszamy do uczestnictwa także
w innych edukacyjnych programach międzynarodowych realizowanych przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Jednocześnie informujemy, że w ramach programu TRALIM2 w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych zostanie zorganizowane jeszcze jedno seminarium nt. prawa europejskiego dot. imigracji i azylu, które odbędzie się najprawdopodobniej wiosną 2020 r. Bieżące informacje publikowane będą na stronie internetowej KIRP www.kirp.pl oraz w zakładce „programy międzynarodowe” https://kirp.pl/category/programy-miedzynarodowe/

 

Informacja o programie TRALIM2

Program Tralim2 jest programem edukacyjnym kierowanym do prawników z kilku krajów Unii Europejskiej: Polski, Grecji, Hiszpanii, Francji, Irlandii i Włoch, który dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej realizowany będzie do jesieni 2020 r. Przebieg tego programu w głównej mierze opiera się na organizacji seminariów w każdym z krajów partnerskich z zakresu prawa azylu
i migracyjnego (2 seminaria w każdym kraju), a także z zakresu prawa odnoszącego się do dzieci – migrantów pozostających bez opieki (1 seminarium w każdym kraju). W ramach programu zorganizowane zostaną także wizyty w centrach dla migrantów w Grecji, Hiszpanii lub Włoszech. Głównym koordynatorem programu jest Europejska Fundacja Prawników ELF, natomiast partnerskimi samorządami prawniczymi programu oprócz Krajowej Izby Radców Prawnych są samorządy z Hiszpanii, Irlandii, Grecji, Francji oraz Włoch.

Główne założenia programu TRALIM2:

  • przeszkolenie w sumie 600 prawników podczas seminariów organizowanych w krajach samorządów partnerskich programu,
  • umożliwienie uczestnikom seminariów nawiązania kontaktów, które w przyszłości zaowocują współpracą zawodową w przedmiocie problematyki imigracji i azylu,
  • utworzenie bazy materiałów szkoleniowych z przeprowadzanych seminariów dostępnej na stronie internetowej głównego koordynatora programu – Europejskiej Fundacji Prawników ELF,
  • rozpowszechnianie pośród prawników uczestniczących w seminariach publikacji Agencji Praw Podstawowych UE związanych z przedmiotem seminariów,
  • udział w realizacji założeń Unii Europejskiej – umożliwienie udziału w europejskich działaniach szkoleniowych połowie przedstawicieli zawodów prawniczych w Unii Europejskiej do 2020 roku, a także wdrożenie rekomendacji określonych w projekcie pod nazwą: Study on the state of play of lawyers training in EU Law.

 

 

Program TRALIM2 jest współfinansowany ze środków Programu „Sprawiedliwość”
Unii Europejskiej

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także